Velg bygg

Secret Garden velg bygg
Brobygget

Brobygget

Parkbygget

Parkbygget utgjør 3. byggetrinn og består av 28 leiligheter fra 43-110 kvm BRA, og ble ferdigstilt sommeren 2017.

Utsolgt

Brobygget

Brobygget utgjør 2. byggetrinn og består av 72 leiligheter fra 28-176 kvm BRA, og ble ferdigstilt sommeren 2017.

Se leilighetene

Kanalbygget

Kanalbygget utgjør 1. byggetrinn og består av 40 leiligheter fra 59-190 kvm BRA, og er ble ferdigstilt sommeren 2016.

Utsolgt